Privacyverklaring

 

Wie zijn wij?

Deze website www.pataks.nl (de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door AB World Foods Limited (ingeschreven in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 33145851).) (die in deze verklaring wordt aangeduid met “wij/we”, “ons/onze ” of “ons”).

Doel van deze verklaring

Deze privacyverklaring vertelt u over de informatie die we over u verzamelen als u onze website bezoekt, of ons op andere wijze informatie verschaft.

Er staat ook in hoe u uw rechten kunt uitoefenen (zie hieronder), waaronder het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking die wij uitvoeren.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Gegevens en informatie over siteverkeer op uw computer

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Als u onze Website doorzoekt, gebruiken we cookies voor het verzamelen van:

1. Informatie over uw gebruik van onze Websitewe verzamelen standaard internetlogboekinformatie en gegevens over gedragspatronen van bezoekers.

  • We gebruiken deze informatie om aantallen bezoekers vast te leggen, hun gebruik van de verschillende gebieden van de Website en andere bruikbare kenmerken en koppelingen. We gebruiken deze informatie niet op een manier waarop u persoonlijk wordt geïdentificeerd.

  • We gebruiken een derde partij, Google Analytics, YouTube, Twitter en Instagram, om deze informatie te verzamelen maar deze wordt slechts verwerkt op een bepaalde manier zodat niemand persoonlijk wordt geïdentificeerd. We ondernemen geen enkele poging om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen en staan ook niet toe dat Google dat doet;

2. Informatie over uw computer; dit omvat uw IP-adres, besturingssysteem, soort apparaat en soort browser.

  • We gebruiken deze informatie voor het handhaven van de beveiliging van onze Website en voor het vaststellen van tendensen zodat we het functioneren van de website kunnen verbeteren.

  • We gebruiken deze informatie ook om de Website toe te spitsen op uw interesses en om te zorgen dat de inhoud van de Website u zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd.

  • We gebruiken deze informatie niet op een manier waarop u persoonlijk wordt geïdentificeerd.

We verzamelen deze informatie voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot het onderhoud en beheer van onze Website en om beveiliging ervan te verzekeren. Als u niet wilt dat wij deze informatie verzamelen, kunt u de functie "niet volgen" (“do not track” (“DNT”)) van uw webbrowser gebruiken om ons te vertellen dat u niet wilt worden gevolgd als u onze Website bezoekt. Meer informatie over DNT is te vinden op https://allaboutdnt.com.

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken op onze Website, zie ons Cookiesbeleid.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren informatie over uw bezoek aan onze website slechts zo lang als nodig voor de genoemde doeleinden. Normaal verwijderen we browse-informatie over gebruikers elke 2 jaar.

Met wie delen we deze informatie?

We delen informatie over bezoekers van onze Website met dienstverleners die ons helpen bij de administratie en het beheer van de Website.

Waar naartoe wordt deze informatie doorgegeven?

Informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze Website wordt opgeslagen binnen en niet buiten de Europese Economische Ruimte.

We beschermen uw privacy door het aangaan van door de EU goedgekeurde contractuele bepalingen met dienstverleners die actief zijn buiten de EER.

Informatie die u ons toestuurt

Hoe gebruiken we deze gegevens?

U hoeft ons niet rechtstreeks informatie te verstrekken als u onze Website gebruikt. Als u verkiest onze functie ‘contact met ons opnemen’ te gebruiken of ons anderszins te bereiken, gebruiken we de informatie die u ons toestuurt teneinde te reageren op uw vraag. Wanneer we uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken, doen wij dit in verband met onze gerechtvaardigde zakelijke belangen voor het communiceren met u in overeenstemming met uw wensen en verwachtingen. We gebruiken deze gegevens ook voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot toegang tot relevant professioneel advies en om ervoor te zorgen dat we de voor ons bedrijf geldende juridische verplichtingen naleven.

Algemene vragen over onze wervingsprocedures zijn welkom, maar we kunnen geen CV's of sollicitaties voor een baan die u ons via deze website toestuurt in overweging nemen. Als u deze website toch gebruikt om ons dit soort informatie toe te sturen, wordt deze bij ontvangst veilig verwijderd.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren uw informatie slechts voor zo lang als nodig voor het behandelen van uw vraag. Normaal bewaren we een register van routinematige vragen 12 maanden lang maar in sommige gevallen (bijvoorbeeld als de vraag verband houdt met een overeenkomst tussen ons, of als we juridisch advies moeten inwinnen om te reageren op een klacht) moeten we een register van onze communicaties maximaal 6 jaar bewaren.

Met wie delen we deze informatie?

We delen uw gegevens met onze dienstverleners en onze professionele adviseurs als dat nodig is om een vraag of klacht te behandelen.

Anderszins delen we uw informatie niet met derden tenzij:

  • we toestemming van u hebben;

  • dit wettelijk vereist is;

  • dit nodig is voor het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden, rechten of eigendommen, of de rechten en eigendommen van derden; of

  • indien dit nodig is in verband met de verkoop van ons bedrijf of zijn activa (in dat geval worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van de mogelijke koper(s) en worden zij doorgegeven aan de nieuwe eigenaars).

Waar naartoe wordt deze informatie doorgegeven?

Informatie die u ons via onze website toestuurt, wordt opgeslagen binnen, en niet doorgegeven naar gebieden buiten de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten

U kunt ons op elk moment vragen u een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken. In verband met persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

Als u denkt dat de persoonsgegevens die we van u bewaren incorrect of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren of aan te vullen.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het door ons verwerken van uw gegevens en kunt u ons vragen het gebruik van uw gegevens te beperken en deze te verwijderen.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen http://www.pataks.nl/neem-contact-met-ons-op

BrandM Klantenservice, Soestdijkerweg 12a, 3734 MH Den Dolder of telefonisch via +31 (0) 34 621 16 50.

Contact met ons opnemen en uw recht om een klacht in te dienen

Vragen, opmerkingen of verzoeken betreffende deze privacyverklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan BrandM Klantenservice, Soestdijkerweg 12a, 3734 MH Den Dolder of telefonisch via +31 (0) 34 621 16 50.

Als u reden tot bezorgdheid hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hanteren, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De gegevens over hoe u dit kunt doen treft u aan op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op Mei 2021.